ติดต่อสอบถาม 09.00น. – 18.00น.

086-988-4754

17/4 หมู่ 2 ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120